English-Turkish translations for autonomous:

otonom · özerklik, özerk · other translations

autonomous otonom

The autonomic nervous system controls involuntary actions, like your heartbeat.

Otonom sinir sistemi, kalp atışlarınız gibi İstem dışı hareketleri kontrol eder.

General Robert Brewster is program director of CRS Cyber Research Systems, autonomous weapons division.

Robert Brewster Siber Araştırma Sistemleri SAS'ın, otonom silahlar bölümü programının müdürü.

What about autonomic nervous system dysfunction?

Otonom sinir sistemi bozukluğuna ne dersiniz?

Click to see more example sentences
autonomous özerklik, özerk

That's not a legitimate reason to wage a war against an autonomous nation.

Özerk bir millete karşı savaş açmak için meşru bir neden değil bu.

So it will remain a closed system. Fully autonomous.

Tamamen kapalı ve özerk bir sistem olarak kalacak?

Bashkergistan Autonomous Republic.

Başkortostan Özerk Cumhuriyeti

Click to see more example sentences