English-Turkish translations for autumn:

sonbahar · güz · hazan · other translations

autumn sonbahar

Spring and summer, autumn and winter.

Bahar ve yaz, sonbahar ve kış.

We had a Summer and Autumn.

Bir Yaz ve Sonbahar vardı.

This year autumn is so hot.

Bu yıl sonbahar çok sıcak oldu.

Click to see more example sentences
autumn güz

I have never seen such autumn anywhere.

Başka hiçbir yerde böyle bir güz görmedim.

It's the Autumn Festival night

Bu gece Güz Festivali var.

You're a winter, not an autumn.

Sen kış kadınısın, güz değil.

Click to see more example sentences
autumn hazan

Autumn has come early this year.

Hazan erken geldi bu sene.

Are you excited, Autumn?

Sen heyecanlı mısın Hazan?