English-Turkish translations for avalanche:

çığ · heyelan · other translations

avalanche çığ

I've never seen such a big avalanche.

O kadar büyük bir çığ görmemiştim.

Like an avalanche

Tıpkı bir çığ gibi

Thousands died in a tragic avalanche today.

Bugün, trajik çığ altında binlerce insan öldü.

Click to see more example sentences
avalanche heyelan

Is that an avalanche?

O bir heyelan mı?