English-Turkish translations for avenge:

intikamını almak, intikam almak · öcünü almak · öcü · other translations

avenge intikamını almak, intikam almak

I came here only to avenge my father's death.

Ben sadece babamın intikamını almak için geldim.

Chamseddine and his men killed all the Christians to avenge the refugees.

Şemseddin ve adamları mültecilerin intikamını almak için bütün Hristiyanları öldürdüler.

Autolycus became a thief to avenge a terrible wrong. I know.

Autolycus korkunç bir yanlışın intikamını almak için hırsız oldu.

Click to see more example sentences
avenge öcünü almak

Please give me a chance to avenge my father's death.

Babamın öcünü almak için bana bir şans tanıyın.

Chamseddine and his men have killed all the christians to avenge the refugees.

Şemseddin ve adamları mültecilerin öcünü almak için tüm Hıristiyanları öldürdü.

And Greek women, like Elektra, always avenge their loved ones.

Ve Elektra gibi Yunan kadınları sevdiklerinin öcünü her zaman alır.

Click to see more example sentences
avenge öcü

This great tragedy will be avenged.

Bu büyük trajedinin öcü alınacaktır.

So, Robert's death has been avenged.

Demek Robert'ın ölümünün öcü alındı.

Tonight my people will be avenged!

Bu gece, benim insanlarımın öcü alınacak!

Click to see more example sentences