English-Turkish translations for average:

ortalama · sıradan · orta · ortalama olarak · vasat · other translations

average ortalama

Tonight a below average man is going to choose between two exceptional men.

Bu akşam ortalama altındaki bir adam, ayrıcalıklı iki adam arasında seçim yapacak.

And every year, the average American eats eight spiders in his sleep.

Ve her yıl, bir Amerikalı uykusunda ortalama sekiz örümcek yiyor.

No, it's about average, actually.

Hayır, bu konuda ortalama, aslında.

Click to see more example sentences
average sıradan

B, on an average day, how many guys ask you questions about Jess and Casey?

B, sıradan bir günde, kaç erkek sana Jess ve Casey ile ilgili soru soruyor?

WeIl, you know, Boo Boo, I'm smarter than the average bear!

Biliyorsun ki, Boo Boo, sıradan bir ayıdan daha zekiyim.

I'm not an average cleaning lady.

Ben de sıradan bir temizlikçi değilim.

Click to see more example sentences
average orta

Average height, average build, red nose and blue hair.

Orta boylu, normal yapılı, kırmızı burun ve mavi saçı var.

He was average height, blue eyes. High cheekbones and a pointy chin.

Mavi gözlü, orta boylu elmacık kemikleri çıkık ve sivri çeneli.

Your average blind man.

Orta halli kör adam.

Click to see more example sentences
average ortalama olarak

Well, you know, Boo Boo, I'm smarter than the average bear!

Biliyorsun, Boo Boo, ben ortalama olarak normal bir ayıdan daha zekiyim!

Just one average-sized asteroid could contain minerals worth thousands of billions of dollars.

Sadece ortalama büyüklükteki bir göktaşının içerdiği mineraller binlerce, milyarlarca dolar değerinde olabilir.

No, you're just saying I'm a bad bachelor. you're a better-than-average bachelor.

Hayır, sadece kötü bir bekar olduğumu söylüyorsun. Ortalama bir bekar erkekten daha iyisin.

Click to see more example sentences
average vasat

Maybe it'll be more fun to be a regular, average, stay-at-home

Belki sıradan olmak daha eğlenceli olur vasat olmak, evde kalmak

And they're not your average brawlers.

Ve senin vasat kavgacılarından değiller.

Below average luck

Vasat altı şans

Click to see more example sentences