English-Turkish translations for avert:

önlemek · other translations

avert önlemek

Fire King avert flood. Join us, O great and noble flaming one.

Ateş Kralı seli önledi. bize katıl, Büyük ve soylu yanan kişi.

There's one last chance to avert war.

Savaşı önlemek için son bir şans var.

Superman averts double suicide," by Lois Lane.

Süpermen çifte intihar'ı önledi." Yazan: Lois Lane.