English-Turkish translations for aviation:

Havacılık · uçuş., uçuş · other translations

aviation Havacılık

North American Aviation, Secor, Jai Alai, Samsonite.

Kuzey Amerika Havacılık, Secor, Jai Alai, Samsonite.

It's an irreplaceable piece of our nation's aviation heritage.

O ulusumuzun havacılık mirasının yeri doldurulamaz bir parçası.

Executive Vice President of Boyd Aviation.

Boyd Havacılık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.

Click to see more example sentences
aviation uçuş., uçuş

Especially military aviation.

Özellikle askerî uçuşlarda.