English-Turkish translations for avid:

hırslı, hırs, hırs. · istekli · hevesli · açgözlü · other translations

avid hırslı, hırs, hırs.

Brian Mitchell was an avid hunter.

Brian Mitchell hırslı bir avcıymış.

An avid game of ping-pong here.

Burada hırslı bir pinpon maçı var.

Was he an avid photographer?

Hırslı bir fotoğrafçı mıydı?

Click to see more example sentences
avid istekli

Not 'cause they're Jess's, just because I'm an avid reader now.

Jess'in oldukları için değil, sadece artık istekli bir okur olduğum için.

I'm an avid pedestrian, though.

Ama istekli bir yayayım.

This copycat is an avid reader Of Freddie Lounds and tattlecrime.com.

Bu kopyacı katil, Freddie Lounds'un ve SuçKazanı.com'un istekli bir okuyucusu.

avid hevesli

My friend's an avid ornithologist.

Arkadaşım hevesli bir kuşbilimcidir de.

avid açgözlü

They say the Cefalùs were avid hunters, avid eaters, and avid well, just avid.

Diyorlar ki, Cefalus'lar açgözlü avcılardır açgözlü oburlardır ve açgözlü neyse, sadece açgözlü.