English-Turkish translations for avid:

hırslı, hırs, hırs. · istekli · hevesli · açgözlü · other translations

avid açgözlü

They say the Cefalùs were avid hunters, avid eaters, and avid well, just avid.

Diyorlar ki, Cefalus'lar açgözlü avcılardır açgözlü oburlardır ve açgözlü neyse, sadece açgözlü.