English-Turkish translations for award:

ödül, ödüllendirmek · vermek · ödüllü · karar · karar vermek · olarak vermek · other translations

award ödül, ödüllendirmek

Unfortunately, Jessica couldn't be with us tonight so I'll accept this award on her behalf.

Malesef Jessica bu akşam bizimle olamadı.. bu yüzden bu ödülü onun adına kabul edeceğim.

And you're getting the lifetime achievement award, huh?

Ve sen de yaşam boyu başarı ödülü alıyorsun, öyle mi?

How long are we gonna talk about this stupid award?

Bu aptal ödül hakkında daha ne kadar konuşacağız?

Click to see more example sentences
award vermek

The New York City Police want to give me a lifetime achievement award.

New York Şehir Polisi bana yaşam boyu başarı ödülü vermek istiyor.

They're giving him a special award.

Ona özel bir ödül veriyorlar.

Here to present the award are baseball legends Mark McGuire, Jason Giambi, and Barry Bonds.

İşte ödülü vermek üzere beysbol efsaneleri Mark McGuire, Jason Giambi, ve Barry Bonds.

Click to see more example sentences
award ödüllü

Featuring Dana Dobbs senior correspondent, Kip Kendall and award-winning anchor, Norm Archer.

Görüntüde Dana Dobbs Kıdemli muhabir, Kip Kendall Ve ödüllü haber sunucusu, Norm Archer.

Because it says award-winning service and I don't have an Oscar.

Çünkü o ödüllü servis diyor ve benim bir Oscar'ım yok.

I'm I'm an award-winning investigative journalist.

Ben Ben ödüllü araştırmacı gazeteciyim.

Click to see more example sentences
award karar

And the city decides to give her an award?

Ve şehir ona bir ödül vermeye mi karar veriyor?

We've decided, therefore, to award these landholdings to George Perkin.

Bu yüzden bu toprakların George Perkins'e verilmesine karar verdik.

award karar vermek

And the city decides to give her an award?

Ve şehir ona bir ödül vermeye mi karar veriyor?

We've decided, therefore, to award these landholdings to George Perkin.

Bu yüzden bu toprakların George Perkins'e verilmesine karar verdik.

award olarak vermek

After Michael Jordan's final season, the N.B.A. gave him yet another Most Valuable Player Award, and said the reason is simple.

Michael Jordan'ın son sezonundan sonra, N.B.A. ona yeni bir En Değerli Oyuncu ödülü verdi, ve nedeninin basit olduğunu söyledi.