English-Turkish translations for aware:

farkında · habersiz · farkında olan · bilinçli · haberdar · other translations

aware farkında

It means he'll be awake and aware of everything we're doing during surgery.

O uyanık ve farkında olacaksınız demektir her şeyi biz ameliyat sırasında yapıyoruz.

You are aware that she's not a monkey, right?

Onun bir maymun olmadığının farkındasın değil mi?

I wasn't aware that Preacher Conners had a temper problem.

Ben farkında değildim vaiz Conners'in bir öfke sorunu varmış.

Click to see more example sentences
aware habersiz

And yes, I'm aware that's not very good news.

Ve evet, çok iyi bir haber olmadığının farkındayım.

He's gone fishing and isn't aware of anything.

O balığa gitti ve hiç bir şeyden haberi yok.

Something you should be aware of.

Haberin olması gereken bir şey.

Click to see more example sentences
aware farkında olan

It means he'll be awake and aware of everything we're doing during surgery.

O uyanık ve farkında olacaksınız demektir her şeyi biz ameliyat sırasında yapıyoruz.

This is theoretical, but to extend the logic, there's no reason to believe she'd be aware of it.

Bu teorik, ama mantığı genişletmek için, onun bunun farkında olduğuna inanmak için sebep yok.

You are aware that she's not a monkey, right?

Onun bir maymun olmadığının farkındasın değil mi?

Click to see more example sentences
aware bilinçli

Today I'm just a neutral observer with a degree in family therapy and alcohol awareness.

Ben bugün, sadece tarafsız bir gözlemciyim aile terapisi ve alkol bilinci için.

The new spiritual awareness.

Yeni bir ruhani bilinç.

But there is awareness.

Ama artık bilinç var.

Click to see more example sentences
aware haberdar

Yes, sir, that's good you're aware, sir.

Evet, efendim. Haberdar olmanız çok iyi efendim.

Is Mr. Sanchez aware of this deal?

Bay Sanchez bu anlaşmadan haberdar mı?

Is David aware of this?

David bundan haberdar mı?

Click to see more example sentences