English-Turkish translations for awareness:

farkındalık · bilinçli, bilinç · haberdar · duyarlılık · other translations

awareness farkındalık

And fear is the most amazing emotion of all because it creates complete awareness.

Ve korku en muhteşem duygudur çünkü o, tam bir farkındalık yaratır.

A new spiritual awareness.

Yeni bir manevi farkındalık

Are these the body awareness exercises?

Bunlar beden farkındalık egzersizleri mi?

Click to see more example sentences
awareness bilinçli, bilinç

Today I'm just a neutral observer with a degree in family therapy and alcohol awareness.

Ben bugün, sadece tarafsız bir gözlemciyim aile terapisi ve alkol bilinci için.

The new spiritual awareness.

Yeni bir ruhani bilinç.

But there is awareness.

Ama artık bilinç var.

Click to see more example sentences
awareness haberdar

Yes, sir, that's good you're aware, sir.

Evet, efendim. Haberdar olmanız çok iyi efendim.

Is Mr. Sanchez aware of this deal?

Bay Sanchez bu anlaşmadan haberdar mı?

Is David aware of this?

David bundan haberdar mı?

Click to see more example sentences
awareness duyarlılık

Well, it raised awars of canine pepilepsy.

Yani, köpek pepilepsisi için duyarlılığı körükledik.