English-Turkish translations for awhile:

bir süre · biraz · other translations

awhile bir süre

I don't know exactly when, but we'll have him here for awhile.

Tam olarak ne zaman bilmiyorum, ama O'nu bir süre burada tutacağız.

But then after awhile, we started talking again.

Ama bir süre sonra tekrar konuşmaya başladık.

You go, I'm gonna stay here awhile.

Ben bir süre burada kalacağım, gidin.

Click to see more example sentences
awhile biraz

Sit down here and rest for awhile, okay?

Burada otur ve biraz dinlen, tamam mı?

Leave us alone awhile.

Bizi biraz yalnız bırak.

This is probably gonna take awhile.

Bu biraz zaman alacak muhtemelen.

Click to see more example sentences