English-Turkish translations for azalea:

Açelya · other translations

azalea Açelya

Rocky Balboa's still gonna be pissed about his azaleas.

Rocky Balboa yine de açelyaları için kızgın olacak.

Put that azalea on Leo Bauer's grave.

Şu açelyayı, Leo Bauer'ın mezarına koy.

'Red azalea blooms on Peony Peak.'

'Kırmızı açelya Peony tepesinde açar'

Click to see more example sentences