English-Turkish translations for azores:

Azor · other translations

azores Azor

Azor, slow down.

Azor, yavaş ol.

Azor's training rabbits with it.

Azor onunla tavşanları eğitiyor.