English-Turkish translations for babble:

gevezelik · gevezelik etmek · other translations

babble gevezelik

Oh, yeah, yeah. I'm just saying, it's the difference between a babbling brook and a pinecone.

Oh, evet, evet. sadece gevezelik ediyorum, ikisi arasındaki fark dere ve çam kozalağı arasındaki fark gibi.

I'm nervous and so then I'm babbling and it's not good.

Gerginim bu yüzden gevezelik ediyorum, ki bu hiç iyi değil.

What are you babbling about, you drunk!

Ne diye gevezelik yapıyorsun, sen sarhoşsun!

Click to see more example sentences
babble gevezelik etmek

Oh, yeah, yeah. I'm just saying, it's the difference between a babbling brook and a pinecone.

Oh, evet, evet. sadece gevezelik ediyorum, ikisi arasındaki fark dere ve çam kozalağı arasındaki fark gibi.

Okay, what are you babbling about?

Tamam, ne hakkında gevezelik ediyorsun?

You're babbling again.

Yine gevezelik ediyorsun.

Click to see more example sentences