English-Turkish translations for babe:

bebek · kız · yavru · fıstık · hatun · piliç · bebe · other translations

babe bebek

Yes, and don't call me "babe.

Evet ve bana bebek deme.

What do you say, babe?

Sen ne diyorsun, bebek?

Hey babe, it's not so bad.

Hey bebek, fena değil ha!

Click to see more example sentences
babe kız

Red Leader, I'm really sorry. I got you, babe.

Kızıl Lider, çok özür dilerim. Benimsin bebeğim

Babe, is this your little sister?

Bebeğim, bu senin kız kardeşin mi?

Look, babe, you're nothing like those girls.

Bak tatlım sen sen diğer kızlar gibi değilsin.

Click to see more example sentences
babe yavru

Hey, babe, look who's here.

Selam yavrum, bak kim gelmiş.

But who are you, babe?

Ama sen de kimsin, yavrum?

Oh, who is the babe?

Bu yavru da kim?

Click to see more example sentences
babe fıstık

Babe, district attorney and "Driving Miss Daisy".

Fıstık, bölge savcısı ve "Bayan Daisy'i Gezdirirken".

Babe Come on not now.

Fıstık yapma şimdi değil.

Like that Russian babe, Anaesthesia!

Şu Rus fıstık Anesthesia gibi.

Click to see more example sentences
babe hatun

How hot is this babe?

Bu hatun ne kadar seksi?

My babe is waiting downstairs.

Benim hatun aşağıda bekliyor.

'..a Wraith Babes reality special.'

Bir "Wraith Hatunları" özel realite şovu.

babe piliç

Those babes are a real health hazard.

Bu piliçler sağlık için gerçek bir risk.

Everyone's welcome' especially babes.

Herkes davetli' özellikle piliçler.

babe bebe

Step aside, babe.

Çekil kenara, Bebe.