English-Turkish translations for babel:

Babil · other translations

babel Babil

The Babel fish is small, yellow, leech-like, and probably the oddest thing in the universe.

Babil bağılı, sarı, küçük, sülüğe benzeyen ve büyük olasılıkla Evrendeki en tuhaf şeydir.

Long before the Tower of Babel, it all started with original sin.

Babil Kulesi'nden çok daha önce her şey ilk günah ile başladı.

Because we built ourselves an electric Tower of Babel.

Çünkü kendimize elektronik bir Babil Kulesi yaratmıştık.