English-Turkish translations for babysitting:

bakıcılık · other translations

babysitting bakıcılık

And I can't babysit you because you don't have any real friends.

Ve sana bakıcılık yapamam çünkü hiç gerçek bir arkadaşın bile yok.

I think my friend Kristen Lucas used to babysit you?

Sanırım arkadaşım Kristen Lucas eskiden sana bakıcılık yapıyordu?

I'm either at home unemployed or babysitting some director's incontinent bulldog.

Ya işsizdim ya da bir yönetmenin çişini tutamayan köpeğine bakıcılık yapıyordum.

Click to see more example sentences