English-Turkish translations for bachelor:

bekar · bekarlar · other translations

bachelor bekar

Well, look at it this way. Being a bachelor is not all bad.

Bir de şöyle bak, bekar olmak o kadar da kötü değil.

A handsome young fellow, an eligible young bachelor alone on a Friday night.

Yakışıklı genç bir adam gözde bir bekar neden cuma akşamı tek başına?

Yeah. No more carefree bachelor nights for me and Leonard.

Evet, Leonard ve benim için dertsiz bekar geceleri bitti artık.

Click to see more example sentences
bachelor bekarlar

Tonight is for bachelors.

Bu gece bekarlar için.

Okay, bachelors, who's next?

Tamam, bekarlar! Sırada kim var?

Bachelors, farmers, miners they wait all week.

Bekarlar, çiftçiler madenciler bütün hafta bekliyorlar.

Click to see more example sentences