English-Turkish translations for back up:

yedek · destek olmak · arka çıkmak · desteklemek · other translations

back up yedek

I was, but Mom couldn't make it and Dad's back-up plan was tacos and tequila, so

Öyleydi ama annem gelemedi babamın yedek planı da taco ve tekila bu yüzden..,

I got a brand-new timer plus a back-up power source.

Yeni bir kronometre aldım, ayrıca yedek güç kaynağımız da var.

So the mayor and the sheriff never contemplated a back-up plan, Liz?

Yani başkan ve şerif hiç yedek bir plan tasarlamadılar mı, Liz?

Click to see more example sentences
back up destek olmak

Please back me up.

Lütfen bana destek ol.

Uncle ted, please back me up here.

Ted Dayı lütfen bana destek ol.

Seth, back me up, please.

Seth, lütfen bana destek ol.

Click to see more example sentences
back up arka çıkmak

Come on, back me up, Mom.

Haydi, bana arka çık, anne.

James, back me up.

James, bana arka çık.

Danny, back me up here.

Danny, bana arka çık.

Click to see more example sentences
back up desteklemek

There's no scientific evidence to back that up, dad.

Bunu destekleyecek bilimsel bir kanıt yok, baba.

Amir is backing them up

Amir de onları destekliyor.

You backing him up, Thornton?

Onu destekliyor musun Thornton?