English-Turkish translations for back:

gerilemek, geri, geride, geriye · arkadaki, arkaya, arka, arkada · geri geri gitmek, geri gitmek · önce · almak · yine · sırt · eski · bek · uzak · arka taraf · geriye doğru · yardım etmek · arkasında olan · kıç · arka olmak · yedek · arka çıkmak · geçmişte · desteklemek · bel · destek olmak · kabul etmek · geriye sürmek · art · önceki · geriye doğru giden · belkemiği · arkaya doğru olan · eski dergi · tarafını tutmak · tekne · vazgeçmek · other translations

back kıç

Get your boney arse back here.

Kemikli kıçını al da, geri dön.

Now he's waving back.

Şimdi de kıçını sallıyor.

Get your ass back here first.

Önce kıçını buraya geri getir.

Bring your ass back here.

Kıçını buraya geri getir.

Get your fat ass back here.

Koca kıçını buraya geri getir.

Then get your ass back to work.

Sonra da kıçını işe geri getir.

You get your ass back home now!

Kıçını kaldırıp hemen eve geri dön!

Get your ass back over here.

Getir şu kıçını hemen buraya.

Stuart Price, get your ass back over here!

Stuart Price, kaldır kıçını ve buraya gel!

Get your ass back here.

Kıçını tekrar buraya getir.