English-Turkish translations for back:

gerilemek, geri, geride, geriye · arkadaki, arkaya, arka, arkada · geri geri gitmek, geri gitmek · önce · almak · yine · sırt · eski · bek · uzak · arka taraf · geriye doğru · yardım etmek · arkasında olan · kıç · arka olmak · yedek · arka çıkmak · geçmişte · desteklemek · bel · destek olmak · kabul etmek · geriye sürmek · art · önceki · geriye doğru giden · belkemiği · arkaya doğru olan · eski dergi · tarafını tutmak · tekne · vazgeçmek · other translations

back kabul etmek

You must take him back! it's his only hope!

Onu geri kabul etmelisin! Bu onun tek umudu!

You must take him back!

Onu geri kabul etmelisin!

You know, I wouldn't take him back yet.

Biliyor musun, ben onu geri kabul etmezdim.

Like I said, My father has just finally accepted me back.

Söylediğim gibi, babam sonunda sadece beni geri kabul etti.

Alan would never take me back.

Alan beni asla geri kabul etmez.

He has taken me back.

O beni geri kabul etti.

My father has finally accepted me back.

Babam nihayet beni geri kabul etmişti.

Just admit it you want her back.

Kabul et ki onu geri istiyorsun. Hayır.

Course, the Army won't take you back because you're AWOL.

Tabi ki ordu seni kabul etmeyecek çünkü sen bir asker kaçağısın.

Go on back in there and take that nomination.

Oraya geri dön ve o adaylığı kabul et.