English-Turkish translations for backbone:

omurga · belkemiği · other translations

backbone omurga

His flexible backbone makes him more invulnerable than spineless Anomolacaris.

Esnek omurgası, onu omurgasız Anomolokararis'lere göre daha manevracı yapar.

Long body with a backbone and two pairs of limbs.

Bir omurga ve iki çift bacak, uzun gövde.

He's evolved a primitive backbone.

O ilkel bir omurga geliştirmiştir.

Click to see more example sentences
backbone belkemiği

Because farmers are this nation's backbone.

Çünkü çiftçiler bu ulusun belkemiği.

Schools is this nation's backbone.

Okullar bu ulusun belkemiği.

A helical molecule with a backbone of carbon called DNA.

Belkemiğini karbonun oluşturduğu sarmal yapılı bir molekül olan DNA.