English-Turkish translations for backdoor:

arka kapı · other translations

backdoor arka kapı

He's America's backdoor into Iran and Afghanistan, and he thinks he's bullet-proof.

İran ve Afganistan'da Amerika'nın arka kapısı ve kendini kurşun geçirmez sanıyor.

Bleach and a body bag, or that backdoor.

Çamaşır suyu ve ceset torbası ya da şu arka kapı.

Lots of backdoors, it really wasn't that difficult.

Çok fazla arka-kapı vardı, o kadar zor değildi.

Click to see more example sentences