English-Turkish translations for backed:

arkalıklı · destekli · yardım edilmiş · arkası olan · other translations

backed arkalıklı

There's another one. It's out the back.

başka bir tane daha var, dışarıda, arkada.

Go back and sit down.

Arkaya git ve otur.

Now run and don't look back.

Şimdi koş ve sakın arkana bakma.

Click to see more example sentences
backed destekli

Please back me up.

Lütfen bana destek ol.

Shut up and back up!

Kapa çeneni ve destekle!

Thanks for backing me up in there.

Orada bana destek olduğun için sağ ol.

Click to see more example sentences
backed yardım edilmiş

Come back and help me!

Geri gel ve bana yardım et!

The important thing is you came back to help me.

Önemli olan bana yardım etmek için geri dönmen.

I came back to help.

Yardım etmek için geldim.

Click to see more example sentences
backed arkası olan

No, no, no, that's the back door!

Hayır, hayır, hayır o arka kapı.

So, she turned her back on me and left

Ve o bana arkasını döndü ve gitti.

Yeah, but nobody's got his back.

Evet, ama kimse onun arkasında değil.

Click to see more example sentences