English-Turkish translations for backstroke:

sırtüstü yüzme · other translations

backstroke sırtüstü yüzme

Learning the backstroke ain't a crime, is it?

Sırtüstü yüzme öğrenmek suç değil. Öyle mi yoksa?