English-Turkish translations for backwards:

geri geri, geriye, geri · ters · geriye doğru · tersine · ters olarak · other translations

backwards geri geri, geriye, geri

I'm sorry, Dr. Mercer, but this looks like a big step backwards for Sutton.

Üzgünüm, Dr. Mercer, ama Sutton için geriye dönüş gibi gözüküyor. evet öyle gibi.

The guy's left foot comes forward, and the girl's right foot goes backward.

Erkeğin sol ayağı ileri gelir ve kızın sağ ayağı geri gider.

And you, Jeff, you lean backwards.

Ve sen, Jeff, geriye yaslanıyorsun.

Click to see more example sentences
backwards ters

So we need to do this backwards.

Bu yüzden bu işi tersten yapmamız lazım.

You keep reading them backwards.

Tersten okumaya devam et.

An anonymous letter, written backwards.

İmzasız bir mektup, tersten yazılmış.

Click to see more example sentences
backwards geriye doğru

Now look over there and count backwards from ten.

Şimdi şuraya bak ve ondan geriye doğru say.

Now count backwards with me from ten.

Şimdi benimle ondan geriye doğru say. On

Count backwards from ten.

Ondan geriye doğru say.

Click to see more example sentences
backwards tersine

Everything in this museum works backwards.

Bu müzedeki her şey tersine çalışır.

Here, everything goes backwards.

Burada herşey tersine gider.

From its point of view, the ant can move forwards and backwards, and it can also move clockwise and counterclockwise.

Onun bakış açısından, karınca ileri ve geri, ayrıca saat yönünde ve saat yönünün tersine de hareket edebilir.

Click to see more example sentences
backwards ters olarak

Arizona backwards is still Arizona!

Arizona tersten okuyunca da Arizona oluyor!

That's Tracy Jordan spelled backwards.

Tersten Tracy Jordan olarak okunuyor.

What's Moorpark speIled backwards?

Moorpark'ı tersten söylersen ne olur?