English-Turkish translations for backyard:

arka · bahçe · arka bahçe · other translations

backyard arka

Then my father went into the backyard and he heard a noise in the doghouse, of all places.

Sonra babam arka bahçeye gitti Ve o köpek kulübesinde bir ses duydu, her yerde.

A little girl playing in her mother's backyard just vanished.

Küçük kız arka bahçede oynarken bir anda kaybolmuş.

The fence in the backyard, there was that one board.

Arka bahçede çit vardı. Orada bir tahta vardı.

Click to see more example sentences
backyard bahçe

Then my father went into the backyard and he heard a noise in the doghouse, of all places.

Sonra babam arka bahçeye gitti Ve o köpek kulübesinde bir ses duydu, her yerde.

A little girl playing in her mother's backyard just vanished.

Küçük kız arka bahçede oynarken bir anda kaybolmuş.

a big backyard, and lots of kids to play with.

büyük bir bahçe ve oyun oynayacak bir sürü arkadaş.

Click to see more example sentences
backyard arka bahçe

Then my father went into the backyard and he heard a noise in the doghouse, of all places.

Sonra babam arka bahçeye gitti Ve o köpek kulübesinde bir ses duydu, her yerde.

A little girl playing in her mother's backyard just vanished.

Küçük kız arka bahçede oynarken bir anda kaybolmuş.

Lieutenant Tao, would y'all please check the backyard?

Teğmen Tao, arka bahçeye bakabilir misiniz lütfen?

Click to see more example sentences