English-Turkish translations for bacon:

pastırma · domuz pastırması · jambon · ekmek · salam · beykın · other translations

bacon pastırma

We have quite a meal here for you: bacon and eggs,. .porridge, orange juice, and toast and jam.

Senin için güzel bir öğünümüz var: Domuz pastırması, yumurta yulaf lapası, portakal suyu, tost ve reçel.

Yeah, it sounded like "naked bacon" to me.

Evet, bana da "çıplak pastırma" gibi geldi.

I got you chocolate milk and bacon.

Sana çikolatalı süt ve pastırma aldım.

Click to see more example sentences
bacon domuz pastırması

We have quite a meal here for you: bacon and eggs,. .porridge, orange juice, and toast and jam.

Senin için güzel bir öğünümüz var: Domuz pastırması, yumurta yulaf lapası, portakal suyu, tost ve reçel.

That's good. so cheese omelet, extra bacon, crisp

Bu güzel peynirli omlet, fazladan domuz pastırması, gevrek

And I'm telling you, you gotta eat more bacon,

Sana söylüyorum, daha çok domuz pastırması yemelisin,

Click to see more example sentences
bacon jambon

I'm always thinking of bacon, so that's not fair.

Her zaman jambon düşünürüm bu yüzden bu hiç adil değil.

I invented a new sandwich. Scrambled eggs, bacon, and melted cheese on toast.

Bir sandviç keşfettim. yağda yumurta, jambon ve üstünde eritilmiş peynir.

The kids want oatmeal, and I like scrambled eggs and bacon.

Çocuklar yulaf ezmesi yer, ben de yumurta ve jambon isterim.

Click to see more example sentences
bacon ekmek

Three eggs, toast, and two pieces of bacon or sausage,

Üç yumurta, kızarmış ekmek ve iki parça bacon ya da sosis.

Our chef does a very good full breakfast, eggs, bacon, sausages, tomato, fried bread

Şefimizin tam kahvaltısı çok iyidir yumurta, pastırma, sosis, domates, kızarmış ekmek

Yes, I want scrambled eggs and bacon and cinnamon toast.

Evet, yağda pişmiş yumurta, salam ve tarçınlı ekmek.

Click to see more example sentences
bacon salam

Yes, I want scrambled eggs and bacon and cinnamon toast.

Evet, yağda pişmiş yumurta, salam ve tarçınlı ekmek.

Bacon and eggs.

Salam ve yumurta.

Bacon, eggs, bologna, rock'n'roll, motorcycles.

Domuz eti, yumurta, salam, rock'n'roll, motosiklet.

Click to see more example sentences
bacon beykın

I'm making some eggs, bacon, sausage, pancakes, and some leftover pork chops.

Yumurta, beykın, sosis, krep ve dünden kalan biraz pirzola var.

And extra bacon.

Ve ekstra beykın.

Extra bacon, please.

Ekstra beykın lütfen.