English-Turkish translations for bacterium:

bakteriler, bakteri · other translations

bacterium bakteriler, bakteri

But Jean-Baptiste proved to be as tough as a resilient bacterium.

Ama Jean-Baptiste, dirençli bir bakteri kadar güçlü olduğunu kanıtladı.

Man, woman, child, plant, animal, fungus, or bacterium.

Erkek, kadın, çocuk, bitki, hayvan, böcek, yada bakteri.

A neurotoxic protein produced By the bacterium c. Botulinum?

Botulinum bakteri C tarafından üretilen nörotoksit bir protein mi?

Click to see more example sentences