English-Turkish translations for badminton:

Badminton · other translations

badminton Badminton

Things like me, or things like this badminton racquet?

Benim gibi şeyler mi yoksa badminton roketi gibi şeyler mi?

Last night, Pia told me that she loves badminton.

Geçen gece, Pia bana badmintonu sevdiğini söyledi.

Sadly, Elizabeth uses it for the badminton equipment.

Yazık, Elizabeth bunu badminton takımları için kullanıyor.

Click to see more example sentences