English-Turkish translations for baffle:

şaşırtmak · other translations

baffle şaşırtmak

Which is a very baffling and bewildering thing, because I've never felt that before.

Bu benim için çok şaşırtıcı ve sersemletici bir şey, çünkü daha önce bunu hiç hissetmedim.

Everyone's baffled who is getting Bunty Bhaiyya out... .along with the terrorists.

Herkes kim olduğunu şaşırmış's Bunty Bhaiyya çıkıyorum. .. . Teröristler ile birlikte.

You know what baffles me, Sheldon?

Beni şaşırtan ne, biliyor musun Sheldon?

Click to see more example sentences