English-Turkish translations for bailiff:

mübaşir · icra memuru · icracı · other translations

bailiff mübaşir

Griff the bailiff and your producer were having a relationship?

Mübaşir Griff ve sizin yönetmenin bir ilişkisi mi vardı?

Bailiff, take Dr. House into custody.

Mübaşir Dr. House'u gözaltına alın.

Bailiff Griff, eject her now.

Mübaşir Griff, onu hemen çıkarın.

Click to see more example sentences
bailiff icra memuru

Bailiff Marécaux, kindly raise your right hand.

İcra memuru Marecaux, sağ elinizi kaldırın.

Or are you the bailiff?

Yoksa icra memuru musun?

Mr Dugommier, court bailiff.

Bay Dugommier, icra memuru.

Click to see more example sentences
bailiff icracı

The villagers of Nettlestone report, that Robin Hood killed an innocent bailiff today.

Nettlestone köylülerinin söylediğine göre Robin Hood bugün masum bir icracıyı öldürmüş.