English-Turkish translations for baker:

fırıncı · pastacı · other translations

baker fırıncı

How did this fear make the baker and his wife better people?

Bu korku, fırıncı ve karısını nasıl daha iyi insan yaptı?

Hello, Mr. Baker.

Merhaba Bay Fırıncı.

Of course, Master Baker.

Tabii ki Fırıncı Üstat.

Click to see more example sentences
baker pastacı

Dear Passionate Baker creativity and passion, huh?

Sevgili İhtiraslı Pastacı yaratıcılık ve ihtiras, ha?