English-Turkish translations for bakery:

fırın · pastane · pasta · ekmek fırını · other translations

bakery fırın

That's a bakery, isn't it?

Bu bir fırın, değil mi?

There is only a bakery here.

Burada bir tek fırın var.

Pal Bong Bakery

Pal Bong fırını

Click to see more example sentences
bakery pastane

A bakery chain wouldn't be a bad idea either.

Pastaneler zinciri de kötü bir fikir değil.

There's a bakery right nearby.

Hemen yakında bir pastane var.

It's an old bakery, actually.

Eski bir pastane, aslında

Click to see more example sentences
bakery pasta

It's a cake shop called yung Ji Bakery. never heard of it.

Bir pasta dükkanına adı Yung Ji Pastanesi. Adını hiç duymadım.

Baker gone Three different stores Hungarian bakery Plain cake

Aşçı yok Üç farklı dükkan Macar Fırını Düz pasta

To the bakery. You promised the girls

Kızlar için bir pasta sözü verdin, değil mi?

Click to see more example sentences
bakery ekmek fırını

The bakery workers' strike continues with no bread for a week.

Fırın işçilerinin grevi devam ediyor. Bir hafta ekmek yok.