English-Turkish translations for balanced:

dengeli, dengelenmiş · other translations

balanced dengeli, dengelenmiş

But if you also want to have a life or balance or a family, or protect your friend

Ama aynı zamanda bir hayat, bir denge, bir aile ya da arkadaşını korumak istiyorsan

That's why balance is so important.

Bu yüzden aradaki denge çok önemli.

Or is not part of the balance?

Ya da dengenin bir parçası değil mi?

Click to see more example sentences