English-Turkish translations for balkan:

Balkan, Balkanlar · other translations

balkan Balkan, Balkanlar

For Balkan yes, not for you.

Balkan için evet. Senin için değil.

Mr Balkan is a celebrated collector.

Bay Balkan ünlü bir koleksiyoncudur.

Mr. Balkan, Mr. Fargas.

Bay Balkan, Bay Fargas.

Click to see more example sentences