English-Turkish translations for ballad:

şarkı · balad · halk şarkısı · türkü · other translations

ballad şarkı

It's a great song, and it's a perfect ballad.

Neden? Harika bir şarkı ve mükemmel bir baladdır.

You know Jasmine... .that lovely ballad he sang for you..

Jasmine, bu güzel aşk şarkısının senin için olduğunu biliyorsun.

This time it's a ballad.

Bir halk şarkısı bu sefer.

Click to see more example sentences
ballad balad

This goddamn ballad is driving me crazy.

Bu lanet olası balad beni deli ediyor.

Okay, now, sectionals are in a few weeks and there's a new rule this year we have to perform a ballad.

Bölüm yarışmasına bir kaç hafta kaldı. Bu sene yeni bir kural var. Bir balad icra etmemiz gerekiyor.

A ballad and then maybe a more up-tempo number where I get to shake it a bit.

Bir balad, sonra belki bir de daha tempolu bir tane. Hani biraz çalkalayabileceğim bir şey.

Click to see more example sentences
ballad halk şarkısı

This time it's a ballad.

Bir halk şarkısı bu sefer.

It's the Ballad of Johnny Smith!

Johnny Smith'ten bir halk şarkısı!

Pleiades" is not a ballad.

Pleiades, halk şarkısı değildir.

ballad türkü

Whether a concerto or ballad or rap, music stimulates us.

İster bir konçerto, türkü veya rap olsun, müzik bizi uyarır.

Wordsworth's lyrical ballads.

Wordsworth'un lirik türküleri.