English-Turkish translations for ballerina:

balerin · other translations

ballerina balerin

Look at me, dressed like a grandma, in scarf and coat, and you are like a ballerina in your blouse.

Bana bak, bir büyükanne gibi giyindim, bir atkı ve ceket içindeyim, ve sen bluzunun içinde bir balerin gibisin.

Look at Natalie Portman and that weird French ballerina dude.

Natalie Portman ve şu garip fransız balerine bak dostum.

Or a ballerina or modern dancer.

Bir balerin ya da modern dansçı gibi.

Click to see more example sentences