English-Turkish translations for ballet:

Bale · balerin · other translations

ballet Bale

So what's a ballet dancer doing going after a guy like this?

Yani bu gibi bir adam sonra gidiyor yapıyor bir bale dansçısı nedir?

But this isn't just any ballet.

Ama bu sıradan bir bale değil.

But she has ballet lessons.

Ama bale dersleri almalı.

Click to see more example sentences
ballet balerin

Adopting a ballet dancer?

Bir balerini evlat edinmek.

Moscow Ballet ballerina.

Moskova balerin okulu.

No rehearsals or ballet shoes.

Prova yok, balerin ayakkabıları yok.