English-Turkish translations for ballistics:

balistik · other translations

ballistics balistik

It was no problem for my boys in ballistics and my other boys in Forensics to find you after that.

Benim çocuklar için problem değil balistik ve diğer çocuklar da adli tıp bundan sonra bulduk seni

I'm here for the ballistics evidence.

Balistik delil için geldim buraya.

Unfortunately for you, I have the ballistics.

Ama ne yazık ki balistik raporu elimde.

Click to see more example sentences