English-Turkish translations for balloon:

balon · balon gibi · şişirmek · other translations

balloon balon

Now, ladies and gentlemen, boys and girls, the incredible needle through balloon.

Şimdi bayanlar ve baylar, kızlar ve oğlanlar, balonun içinden iğne geçirme numarası.

Are you sure this wasn't another pink balloon.

Bunun başka bir pembe balon olmadığına emin misin?

Can you give us a balloon?

Bize bir balon verir misin?

Click to see more example sentences
balloon balon gibi

It's like a big balloon.

Büyük bir balon gibi bir şey.

It's a big balloon, baby, just like you're a baby.

Bebek gibi büyük bir balon, tıpkı senin bebek olduğun gibi.

His body just exploded like a balloon full of meat.

Sadece vücudu et dolu bir balon gibi patladı.

Click to see more example sentences
balloon şişirmek

His punishment is to inflate balloons until the next birthday.

Onun cezası bir dahaki doğum gününe kadar balon şişirmek.

A swollen cocoon twice the size of an ordinary blown-up balloon.

Normal şişkinlikteki bir balonun iki katı büyüklükte şişmiş bir koza.

Come on, folk's, tie your'self to a balloon!

Hadi, arkadaşlar, bari bir balon şişirip asın ya!