English-Turkish translations for ballot:

oy · oylama · oy pusulası · pusula · gizli oylama · sandık · oy vermek · other translations

ballot oy

Ruby for change number five on your ballot.

Değişim için Ruby. Oy pusulasında beş numara.

As I said, a single ballot.

Dediğim gibi tek bir oy.

Here, take a ballot.

İşte. Bir oy pusulası al.

Click to see more example sentences
ballot oylama

So, we have a proposal for a secret ballot

Demek ki, bir gizli oylama talebimiz var.

A new ballot would be more honest Without Jean-Marc there in?uencing people.

Orada insanları etkileyen Jean-Marc olmadan yapılacak yeni bir oylama daha dürüst olurdu.

It's a secret ballot.

Gizli bir oylama olacak.

Click to see more example sentences
ballot oy pusulası

Here, take a ballot.

İşte. Bir oy pusulası al.

This is the Presidential ballot.

Bu Cumhurbaşkanlığı oy pusulası.

Grisha, prepare the ballots.

Grisha, oy pusulalarını hazırla!

Click to see more example sentences
ballot pusula

Yes, take a ballot and a pencil or pen.

Evet, bir pusula ve bir kalem al.

Dr Baltar's name is spelled correctly on these ballots.

Bu pusulalarda Dr. Baltar'ın ismi doğru yazılmış.

These are ballots without postmarks, without witness signatures or dates.

Bu pusulalarda posta pulları, şahit imzaları ya da tarihler yok.

ballot gizli oylama

So, we have a proposal for a secret ballot

Demek ki, bir gizli oylama talebimiz var.

It's a secret ballot.

Gizli bir oylama olacak.

ballot sandık

But the ballot box will free us.

Ama oy sandığı bizi özgür kılacak.

The ballot box?

Oy sandığı mı?

ballot oy vermek

Speaking of ballots, did you vote for me, Norman?

Oylardan bahsetmişken Norman, sen bana oy verdin mi?