English-Turkish translations for ballroom:

balo salonu., balo Salonu · dans salonu · other translations

ballroom balo salonu., balo Salonu

And it's ladies? night tonight. at the Palace Hotel ballroom.

ve bu gece bayanlar gecesi. Palace Hotel balo salonunda.

Welcome to our Latin ballroom amateur dance contest final.

Amatör Latin Balo salonu dans yarışması finaline hoş geldiniz.

Yeah, you know, there's a ballroom space opening up at the Golden Nugget.

Evet, biliyorsun, bir balo salonu var alan Golden Nugget de açılıyor.

Click to see more example sentences
ballroom dans salonu

Welcome to our Latin ballroom amateur dance contest final.

Amatör Latin Balo salonu dans yarışması finaline hoş geldiniz.

Ballroom dancing is a legitimate art.

Salon dansı geçerli bir sanat.

Ballroom is all or nothing. John.

Salon dansı ya hep ya hiçtir John.

Click to see more example sentences