English-Turkish translations for balm:

merhem · melisa · other translations

balm merhem

Well, there is an animal called a balm or did I dream it?

Tamam, merhem adında bir hayvan var.. yoksa ben hayal mi gördüm?

I accidentally wore colored lip balm yesterday.

Dün yanlışlıkla renkli dudak merhemi sürmüşüm.

You ever seen a balm?

Sen hiç merhem gördün mü?

Click to see more example sentences
balm melisa

I made you some lemon balm and natural boldo.

Sana bazı melisa ve doğal boldodan karışımımı yapayım.