English-Turkish translations for balmy:

çatlak, çatlak. · other translations

balmy çatlak, çatlak.

They've got old Balmy Ben up now.

Yaşlı Çatlak Ben'i almışlar şimdi de.