English-Turkish translations for baltic:

Baltık., Baltık · other translations

baltic Baltık., Baltık

Baltic Sea North Sea English Channel Irish Sea Bering Sea.

Baltık Denizi Kuzey Denizi İngiliz Kanalı İrlanda Denizi Bering Denizi.

This morning we got an iceberg warning from the Baltic.

Bu sabah Baltık gemisinden gönderilen bir buzdağı uyarısı var.

Fresh herring from the Baltic, and cream

Baltık Denizinden taze Ringa ve krema

Click to see more example sentences