English-Turkish translations for banish:

sürgün · sürgün etmek · kovmak · sürmek · other translations

banish sürgün

The old duke is banished by his younger brother, the new duke.

Ne oldu? Eski Dük, kardeşi yeni Dük tarafından sürgün edildi.

Well, at least he's only banished, not dead.

Şey, en azından ölmedi, sadece sürgün edildi.

It's difficult to banish a spirit, but not impossible.

Bir ruhu sürgün etmek kolay değil, ama imkânsız da değil.

Click to see more example sentences
banish sürgün etmek

The old duke is banished by his younger brother, the new duke.

Ne oldu? Eski Dük, kardeşi yeni Dük tarafından sürgün edildi.

They banished me and threw you in a wardrobe.

Onlar beni sürgün etti ve seni bir gardıroba attılar.

This man has been banished!

Bu adam sürgün edildi!

Click to see more example sentences
banish kovmak

Now leave, and consider yourself banished.

Şimdi git ve kendini kovulmuş farz et.

No, no, I was banished.

Hayır hayır ben kovuldum.

Though banished, I am still your loyal vassal.

Kovulmuş da olsam, ben hala sizin sadık kulunuzum.

banish sürmek

Banish her, now!

Sürün onu, şimdi!