English-Turkish translations for bankrupt:

iflas ettirmek, iflas etmiş · iflas etmiş olan · other translations

bankrupt iflas ettirmek, iflas etmiş

But Lorenzo is a weak, bankrupt traitor hiding behind political privilege.

Ama Lorenzo bir aciz, politik ayrıcalıklarının arkasına saklanan iflas etmiş bir hain.

This stupid baseball field will bankrupt you.

Bu aptal beyzbol sahası seni iflas ettirecek.

And the Post Office is bankrupt.

Ve posta ofisi iflas etti.

Click to see more example sentences
bankrupt iflas etmiş olan

So Thomas is the bankrupt one.

O zaman Thomas iflas etti.

Then he went bankrupt.

Ondan sonra iflas etmiş.

Now I only have one creditor so I can't go bankrupt.

Ama şimdi tek alacaklım var, o yüzden iflas da edemem.

Click to see more example sentences